TRẮC NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

họa tiết cet

Bạn hãy tự nhận xét và đánh giá bản thân theo các câu trong từng phiếu A, B, C, D, E, F bên dưới, đánh dấu vào các mức độ 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với mức độ phù hợp đối với bản thân. Theo đó:

  • Chưa bao giờ đúng với bạn – tương ứng 1 điểm.
  • Chỉ đúng trong một vài trường hợp – tương ứng 2 điểm.
  • Chỉ một nửa là đúng với bạn – tương ứng 3 điểm.
  • Đúng với bạn trong nhiều trường hợp, chỉ có một vài trường hợp là chưa đúng lắm – tương ứng 4 điểm.
  • Hoàn toàn đúng với bạn, không thể nào khác đi được – tương ứng 5 điểm.

Hãy cân nhắc thật kỹtrung thực trả lời để mô tả chính con người thật của bạn để đem lại kết quả chính xác, giúp bạn xác định đúng tố chất của bản thân và lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp nhất.